สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดปัตตานี

ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) สะสม

ราย

สำรวจไม่พบเชื้อ สะสม

ราย

กลับบ้าน

ราย

เสียชีวิต

ราย

ผู้ป่วยพบเชื้อสะสม

State Quarantine (SQ) สะสม

ผู้ติดเชื้อรายอำเภอ , กลุ่มติดเชื้อ
แผนภูมิแท่งแสดงผู้ป่วยติดเชื้อแต่ละอำเภอ